Raport Anual 2021

Raport de activitate pentru anul 2021
I.Scurt istoric
Asociația Sfântul Casian este o asociație înființată în anul 2018 din 5 părinți ai unor copii diagnosticați cu autism.
Misiunea acestei asociații este de a recupera prin terapie cât mai mulți copii cu diagnostic din spectru autist. Pentru a reuși acest lucru, asociația Sfântul Casian a deschis un serviciu social numit „Centru de zi pentru copii cu tulburări de spectru autist”, unde copii primesc terapia necesară pentru recuperare, cu ajutorul unor terapeuți specializați. Scopul serviciului social “Centrul de zi pentru copii cu tulburări de spectrul autist”, „Sfântul Casian”, este de a îmbunătății viețiile copiilor diagnosticați cu autism sau tulburări din spectrul autist, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, cât şi a unor activităţi de sprijin, etc. 
În decursul anului 2021, în cadrul asociației s-au derulat 3 proiecte. 

1.O rază de soare în autism
Licitație cu donație de obiecte semnate de sportivii României și nu numai a fost deschisă vineri 2 aprilie, de Ziua Internațională a conștientizării autismului.
Prin intermediul acestei campanii, dorim să ajutăm copiii diagnosticați cu autism, din zona de Nord a județului Sibiu.
Această campanie s-a desfășurat online pe rețelele de socializare (facebook, Instagram etc.)
2. Cu  sprijinului financiar al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și EDistribuție
Muntenia, în cadrul unui program destinat ONG-urilor, care se  ocupă de nevoile persoanelor cu dizabilități, am reușit să achiziționăm, echipamente pentru sala de kinetoterapie: un plan de reeducare al mersului, tip bare paralele și o bicicletă medicinală. Aceste echipamente ne lipseau din sala de kinetoterapie și considerăm că sunt esențiale în procesul de recuperare al copiilor.
Echipamentele achiziționate sunt necesare pentru dezvoltarea  beneficiarilor Centrului nostru.
Beneficiile cele mai evidente sunt din punct de vedere al integrarii stimulilor din mediu, in ceea ce priveste integrarea senzoriala (cele trei sisteme senzoriale de baza: vestibular, propriocetiv si tactil), dar si coordonare a mersului, bilateralitate, imbunatatirea posturii corporale. 
Beneficiarii direcți al produselor achiziționate sunt: copii cu nevoi speciale care au dificultăți de mers ( merg pe vârfuri ), dificultăți de posturare și dificultăți de integrare senzorială, în număr de 29 de copii.
Beneficiarii indirecți sunt terapeuții, părinții, familia extrinsă, prietenii, etc.


3. Și eu vreau să mă joc
Asociația Sfântul Casian, își propune amenajarea unui loc de joacă, special, pentru copii cu dizabilități, din zona de nord a județului Sibiu (Mediaș și satele aparținătoare), în incinta Centrului de zi pentru copii cu tulburări din spectrul autist din Mediaș. Locul de joacă, vine în complectarea unei alei senzoriale, proiect finalizat de Crucea Roșie Mediaș, prin maratonul din anul 2020.
Prin crearea acestui loc de joacă, atît copii cât și părinții se simt mai în siguranță. Beneficiarii se pot juca acum , fără a fi discriminați și nu mai au parte de priviri înțepătoare.
În cadrul acestui proiect mai mulți voluntari au alergat și au susținut alergători pentru cauza noastră. La final s-au strâns 7364 de lei. Din acești bani s-a achiziționat un carusel învârtitor de exterior.

Rezultate excepționale obținute
Beneficiarii s-au adaptat foarte repede cu noile terapeute. Toți au evoluție favorabilă.

II.Structura și modul de organizare
Asociația Sfântul Casian este o asociație formată din 5 părinți ai unor copii diagnosticați cu autism.
Sediul asociației este în Mediaș, str. Sebeșului nr.4, bl.31, sc.B, ap. 16, iar punctul de lucru este în Mediaș, nr. 1 Decembrie 1918 nr. 23A.

III. Serviciile acordate în cadrul asociației

Serviciile acordate de Centrul de zi pentru copii cu tulburări de spectru autist sunt:
-Evaluare complexă
-Elaborare plan de interventie
-Indrumare catre alte servicii
-Consiliere socială
-Informare
-Asistență socială
-Consiliere psihologica
-Logopedie
-Terapie de integrare senzoriala
-Kinetoterapie
-Psihopedagogie
-Educare pentru activitati de viata independentă
-Socializare, activitati culturale si de petrecere a timpului liber.
Numărul de cabinet existente în centru sunt 9 și anume:
-cabinet psihopedagogic/psihologic – 2,
-cabinet logopedic -1,
-cabinet asistent social -1,
-cabinet kinetoterapie – 1,
-cabinet terapie senzorială -1,
-cabinet sală de lumini -1,
•	 sală socializare -1,
-sală terapie de grup -1.
•	
IV.Numărul de beneficiari

În momentul de față în centru sunt înscriși 17 beneficiari cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani. Toți copii au diagnosticul de autism/ tulbuări din spectrul autist. Alte diagnostice pe lângă autism: hipoacuzie, insuficiență renală, tetrapareză. Din municipiul Mediaș sunt 13 beneficiari, din județ sunt 3 beneficiari, iar din alte județe 1 beneficiar, jud. Mureș.
Pe lista de așteptare avem 16 copii: 2 din Mediaș,  12 din județ( Agârbiciu, Copșa Mică și Moșna, Târnava, Blăjel, Valea Viilor) și 2 din județul Mureș
•	
V.Procedura de admitere
Procedura de admitere a beneficiarilor în Asociația ”Sfântul Casian Mediaș”, Centru de zi pentru copii cu tulburari de spectru autist, conform Ordinului nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
Scop
Cunoașterea modului în care se face admiterea beneficiarilor în centrul de zi, Asociația ”Sfântul Casian Mediaș”
Procedura
Centrul de zi ”Sfântul Casian Mediaș”are rolul și responsabilitatea de a asigura desfășurarea acestei activități în conformitate cu prevederile legale.
Personalul de specialitate/echipa multidisciplinara din cadrul Centrului de zi ”Sfântul Casian Mediaș” are obligația de a răspunde tuturor solicitărilor, cu respectarea următoarelor criterii:
•	Copilul să aibă vârsta cuprinsă între 2-16 ani;
•	Copilul să aibă un certificat medical care să ateste diagnostic de autism /o tulburare din spectrul autist/
Clienții se pot adresa:
•	În mod direct;
•	Prin referire din partea SEC (Serviciul de Evaluare Complexă) – în baza planului de servicii personalizat
•	Prin referire din partea altor organizații/instituții relevante.
În situatia solicitărilor directe sau din partea altor organizații/instituții relevente, asistentul social anunță SEC în vederea evaluării complexe a copilului și luării măsurii corespunzătoare, cu scopul prevenirii abandonului și instituționalizării copilului.
Lista principalelor activități de care depinde activitatea procedurală:
•	Completarea de către părinte/reprezentant legal a unui formular prin care solicită evaluare inițiala în cadrul Centrului de zi ”Sfântul Casian Mediaș”.
•	Înregistrarea formularului de evaluare inițială a copiilor în cadrul listei de așteptare a Centrului de zi ”Sfântul Casian Mediaș”, de către asistentul social. Acesta va prelua și documentele necesare întocmirii dosarului de evaluare inițială a beneficiarului:
• Copie după documente de identitate ale parinților/reprezentanți legali;
• Copie după Certificatul de Căsătorie (dacă există) sau, după caz, sentința de divorț;
• Copie după Certificatul de Naștere al copilului;
• Copie după Certificatul medical care atestă diagnosticul copilului;
• Copie după Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap și Planul de Recuperare/Servicii (dacă există);
• Copie după Certificatul medical care atestă diagnosticul de autism al copilului (pentru centrul Sfântul Casian.
•	Întocmirea anchetei sociale de către asistentul social sau de către autoritățiile publice.
•	Întocmirea unui referat privind acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului de zi ”Sfântul Casian Mediaș”, catre șeful centrului și înaintarea acestuia Președintelui Asociației.
•	Emiterea unei decizii privind acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului ”Sfântul Casian Mediaș”, de catre Președintele Asociației ”Sfântul Casian Mediaș” (plus partenerii Asociației).
•	Semnarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului de zi pentru Tulburari de spectru autism ”Sfântul Casian Mediaș”, (identificare și evaluare, consiliere psihologică, consiliere socială, costul serviciilor de evaluare inițială etc.) de către Președintele Asociației, coordonatirul centrului de zi pentru copii cu tulbiurari din specreu autist (plus partenerii Asociației ”Sfântul Casian Mediaș”) și parinte/reprezentant legal.
•	Stabilirea perioadei de evaluare, în funcție de numărul copiilor înscriși pe lista de așteptare, programul activităților de terapie și recuperare și gradul de ocupare al personalului de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru tulburari de spectru autism Asociația ”Sfântul Casian Mediaș”.
•	Evaluarea este efectuată de echipa multidisciplinară: asistent social, psiholog, kinetoterapeut, psihopedagog, logoped.
•	Copii pot beneficia de serviciile centrului prin referire din partea serviciilor publice de asistență socială de la nivel juețian și local, a organismelor private autorizate sau a altor organizații/instituții relevante.
•	Referirea din partea serviciilor publice de asistenă socială de la nivelul unităților administrative teritoriale, denumite în continuare UAT, se realizează în baza planului de servicii întocnit de aceasta.
•	În situația solicităriilor directe sau a referirilor din partea altor organizații sau instituții relevante, centrul solicită serviciului public de asistență socială efectuarea cel puțin a anchetei sociale la domiciliul copilului.
•	Stabilirea programului/orarului evaluarii multidisciplinare de catre echipa multidisciplinară în colaborare cu părintele/reprezentantul legal al copilului.
•	Întocmirea Raportului de evaluare inițială se face de catre asistentul social/responsabilul de caz, pornind de la cererea depusă de părinte și conține recomandări privind evaluarea inițială sau referire către alte servicii.
•	Întocmirea fișei de evaluare este un proces care runeste toti membrii echipei multidisciplinare și descrie detaliat, pe arii de dezvoltare, achizițiile copilului la momentul evaluării, punctele forte și interesele.
•	Realizarea PPI se face în echipă multidisciplinară de catre toți membrii implicați in procesul de evaluare, pe baza fișei de evaluae și cupinde obiective realiste, adaptate nivelului global și utile pentru dezvoltarea optimă a copilului, pornind de la punctele forte și interesele manifestate de copil în perioada evaluării.
•	Întocmirea raportului de evaluare detaliată se face de către asistentul social/responsabilul de caz, în urma discuției cu echipa multidisciplinară și cu familia.
•	Prezentarea evaluării și a PPI se face în cadrul unei întâlniri a echipei multidisciplinare cu părinții/reprezentanții legali, care sunt informați cu privire la rezultatele evaluării, conținutul PPI și rolul care le revine în demersul terapeutic.
Admitrea beneficiarilor se face în ordinea cronologică a depunerii formularelor de evaluare inițială, în urma consultării șefului de centru cu echipa multidisciplinară privind nevoile de recuperare ale copiilor (rezultate în urma evaluării inițale), în funcție de gradul de ocupare a locurilor în cadrul Centrului de zi pentru copii cu tulburari de spectru autism.
Diseminare
Procedura se diseminează specialiștilor, copiilor, familiilor/reprezentanților legali, principalilor parteneri, comunității.
Documente
Formular de solicitare a evaluării inițiale, referat, decizie, contract pentru acordarea de servicii, ancheta socială, fișa de evaluare inițială, raport de evaluare inițială, raport de evaluare detaliată, PPI, rapoarte de întrevedere, dosar social (dosar personal, dosar de servicii).

VI. Resurse umane
Centrul funcționează cu următorul personal:
-Muntean Claudia-psihoterapeut (studii superioare)-angajată la 8 ore de DGASPC Sibiu în urma parteneriatului cu Consiliul Județean Sibiu,
-Oroșan Flavia – logoped (studii superioare )- angajată la 8 ore de DGASPC Sibiu în urma parteneriatului cu Consiliul Județean Sibiu,
-Hărănguș Loredana – kinetoterapeut (studii superioare)- angajată la 8 ore de DAS Mediaș în urma parteneriatului cu Consiliul Județean Sibiu,
-Băcel Tania – asistent social (studii superioare) – angajată la 8 ore de către Asociația Sfântul Casian.
-Barna Adrian Ioan – președinte – angajat la 8 ore de către Asociația Sfântul Casian,
-Barna Adriana Otilia – contabil (studii superioare) – angajată 4 ore de către Asociația Sfântul Casian,
-Barbu Mirela – expert contabil (studii superioare) – voluntar, 
-Varadi Mirela – Șef centru (studii superioare) – angajată 2 ore de către Asociația Sfântul Casian,

-părinții beneficiariilor –toți voluntari- se ocupă de tot ce ține de întreținerea centrului.

VII.Contribuția Consiliului Județean Sibiu
În urma parteneriatului cu Consiliul Județean Sibiu, avem:
•	Spațiul, situat la etajul 1 al clădiri din Mediaș, str. 1 Decembrie 1918, nr. 23 A,
•	Utilități plătite de CJ Sibiu,
•	2 terapeuți angajați de DGASPC Sibiu și detașați la centru,
•	1 terapeut angajat de DAS Mediaș și detașat la centru.
•	
VIII.Surse de finanțare
Sursele de finanțare ale asociației sunt:
-Buget județean – 2 posturi,
-Buget local – un post
-fonduri proprii – sunt formate din: sponsorizări și donații (formulare 230, donarea a 20% din impozit pe profit al societățiilor, alte donații și sponsorizări de la cetățeni).
•	Asociația nu cere nici o taxă, beneficiarii nu plătesc nimic, nici pentru înscrierea în asociație,nici pentru terapie.

XIX.Colaborarea cu alți parteneri
Asociația are contract de colaborare cu Fundația „Un copil o speranță „ (UCOS Sibiu), prin care ne ajută cu tot ce e legat de acte și ne oferă sericiul de evaluare al beneficiariilor, până la momentul în care vom avea echipa completă pentru a putea face noi evaluăriile.

XX.Rezultate obținute pe anul 2021
Din sponsorizăriile și donațiile obținute în anul 2021 am reușit să cumpărăm multe echipamente de care centrul avea nevoie și să schimbăm multe material didactice care în timp s-au degradat.

Categorii: Fără categorie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ro_RORomână