Raport Anual 2022

Raport de activitate pentru anul 2022

 1. Scurt istoric al parteneriatului

Asociația Sfântul Casian este o asociație înființată în anul 2018 din 5 părinți ai unor copii diagnosticați cu autism.

Misiunea acestei asociații este de a recupera prin terapie cât mai mulți copii cu diagnostic din spectrul autist. Pentru a reuși acest lucru, asociația Sfântul Casian a deschis un serviciu social numit  „Centru de zi pentru copii cu tulburări de spectru autist”, unde copii  primesc terapia necesară pentru recuperare, cu ajutorul unor terapeuți specializați.

Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copii cu tulburări de spectrul autist Sfântul Casian”, este de a îmbunătății viețiile copiilor diagnosticați cu autism sau tulburări din spectrul autist, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de  educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare,  dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, cât şi a unor activităţi de sprijin, atât lor cât și familiilor lor. 

 • Cadrul legal/legislația după care funcționați ca ONG/UAMS, cu menționarea totodată a acreditării ca furnizor de servicii sociale, conform Certificatului de Acreditare seria……, nr….. și deținător de licență de funcționare seria….., nr….;

 Asociația funcționează după standardul minim de calitate aplicat, aprobat prin ORDIN Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015.

Asociația este acreditată ca furnizor de servicii sociale, conform certificatului de Acreditare seria AF, nr. 003141 din 20.09.2018 și deținător de licență de funcționare seria  LF, nr. 0001115 din 13.03.2020

 • Indicarea costului standard/beneficiar și a legislației aferente acestuia

Costul standard al serviciilor sociale este legiferat prin HG 426/2020 care în Anexa 1 arată:

„8. Standard de cost pentru centrele de recuperare CATEGORIE COPII Standard de cost/an/beneficiar*) -lei – Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare 22.642”

Pentru serviciile de terapie și recuperare multidisciplinară în autism costurile sunt mai mari, fiindcă un copil lucrează cu 2-3 specialiști în aceeasi zi,  copilul autist fiind desincronizat pe mai multe arii de dezvoltare. Intervenția trebuie să fie pe toate ariile pentru a avea un răspuns pozitiv și a aduce copilul la potențialul său maxim.

 • Structura și modul de organizare

Asociația Sfântul Casian este o asociație formată din 5 părinți ai unor copii diagnosticați cu autism.

Sediul asociației este în Mediaș, str. Sebeșului nr.4, bl.31, sc.B, ap. 16, iar punctul de lucru este în Mediaș, nr. 1 Decembrie 1918 nr. 23A.

Componența spațiilor folosite:

 • Săli de terapie – 7
 • Birou asistent social -1
 • Sală de ședințe/conferințe -1
 • Grup sanitar – 4
 • Bucătărie – 1
 • Oficiu – 1
 • Vestiar – 1
 • Birou administrativ -1
 • Sala depozitare -1
 • Holuri – 2
 • Casa scării – 2
 • Obiectivele, activitățile derulate pe parcursul anului 2022 și indicarea rezultatelor obținute pe parcursul acestui an;

Obiectivele pe parcursul anului 2022, au fost de recuperare a beneficiariilor prin terapie.

Activitățiile desfășurate în anul 2022 au cuprins: terapie logopedică, terapie de învățare, kinetoterapie, terapie de integrare senzorială (pentru beneficiari), școala părinților, mediere și consiliere socială, consiliere educațională, activități de sprijin (pentru membrii familiei beneficiarilor).

Rezultatele nu au întârziat să apară, toți beneficiarii au evoluții favorabile.

 • Serviciile acordate în cadrul asociației/UAMS-ului și detalierea acestora. Indicarea tipurilor de activități derulate cu beneficiarii; Numărul de cabinete/săli de terapie existente. Indicarea pentru fiecare tip de serviciu oferit (de ex. masaj, kinetoterapie, logopedie…) a numărului de astfel de servicii oferite în perioada ianuarie-decembrie 2022.

Serviciile acordate de Centrul de zi pentru copii cu tulburări de spectru autist sunt:

Pentru beneficiari:

 • Reevaluare multidisciplinară și identificarea nevoilor individuale
 • Logopedie
 • Masaj
 • Kinetoterapie
 • Terapie de învățare
 • Terapie de integrare senzorială
 • Activități de viață independentă
 • Activității recreative și de socializare

Pentru familie:

 • Mediere și consiliere socială
 • Sprijin și consiliere educațională
 • Educație informală (proiect „Școala părinților”)
 • Sprijin și informare

Numărul de săli de terapie existente în centru sunt 7 și anume:

 • Sală terapie de învățare – 2
 • Sală terapie logopedică -1
 • Sală stimulare senzo-motorie (integrare senzorială) -1
 • Sală stimulare polisenzorială -1
 • Sală kinetoterapie – 1
 • Sală activități de socializare/terapie de grup – 1

Numărul de servicii oferite (pentru fiecare tip de servicii) în perioada ianuarie-decembrie 2022:

Pentru beneficiari:

 • Reevaluare multidisciplinară (motricitate fină/grosieră, dezvoltare cognitivă, comportament, autonomie personală, abilități de limbaj și comunicare, nivelul de dezvoltare senzo-motorică a copilului/integrare senzorială și asistență socială) și indentificarea nevoilor individuale:  64 (aprox. 2h ședința)
 • Logopedie: 705 ședințe (45 de minute/ ședința)
 • Masaj: 96 ședințe ( aprox. 20 min. ședința)
 • Kinetoterapie: 750 (30-60 min. ședința)
 • Terapie de învățare: 485 ședințe (30-60 min ședința)
 • Terapie de integrare senzorială: 445 ședințe (30 min. ședința)
 • Activități de viață independentă: 485 ședințe (incluse în cadrul activităților psihopedagogice – terapie de învățare)
 • Activități recreative și de socializare: 1

Pentru familie:

 • Mediere și consiliere socială: 75 ședințe (30min./1h ședința)
 • Sprijin și consiliere educațională:  50 ședințe (30 min./1h ședința)
 • Educație informală (proiect „Școala părinților”): 1 ședință (3h )
 • Ședințe cu părinții: 10 ședințe lunar (aprox. 2h ședință).
 • Numărul total de beneficiari din cadrul asociației/UAMS-ului în anul 2022, numărul mediu lunar de beneficiari deserviți de către asociație/UAMS și o medie pe an a numărului de beneficiari, grupa de vârstă a acestora, tipurile de dizabilități, proveniența acestora (câți sunt din județ, câți sunt din municipiu și câți sunt din alte județe, cu indicarea localităților din care aceștia provin), totalul acestor beneficiari și numărul de beneficiari aflați momentan pe lista de așteptare, cu precizarea obligatorie câți sunt din județ, câți din municipiu sau alte județe și totalul lor; Aici se va indica si capacitatea centrului/serviciului;

În momentul de față în centru sunt înscriși 23 beneficiari cu vârste cuprinse între 2 și 13 ani. Menționăm că, capacitatea centrului este de 22 de beneficiari, al 23 lea beneficiar vine la terapii când lipsește unul din cei 22 de copii.

 Media anuală a numărului de beneficiari este 17,18. Toți copii au diagnosticul de autism/ tulbuări din spectrul autist. Din municipiul Mediaș sunt, la momentul redactării, 13 beneficiari: din județ sunt 8 beneficiari ( Copșa Mică, Sat. Ernea, Sat. Șmig, Sat. Agârbiciu, Sat Țapu, Comuna Valea Viilor), din alte județe 2 (jud. Mureș – Târnăveni și județul Alba – Blaj). Pe lista de așteptare sunt înscriși în acest moment 14 copii: 1 din Municipiul Mediaș și 11 din județ (Copșa Mică, Sat Moșna, Sat Hoghilag, Sat Agârbiciu, Sat Brateiu, Sat Șeica Mare, Comuna Dârlos, Comuna Târnava,), iar din jud. Mureș  2 (Târnăveni).

Beneficiari activi:

LunaNr. beneficiari
Ianuarie17
Februarie16
Martie16
Aprilie16
Mai16
Iunie16
Iulie16
August16
Septembrie16
Octombrie23
Noiembrie23

Grupe vârstă Centrul de zi pentru copii cu tulburări de spectru autist:

2-6 ani: 14 copii

Tpuri de dizabilități: Autism infantil, Retard mental moderat, Retard mental ușor Retard în achiziția limbajului expresiv, Retard în dezvoltarea psihică și de limbaj cu elemente atipice.

Domiciliu:

Localitate și județNr. beneficiari
Mun. Mediaș, jud. Sibiu8
Sat Țapu, jud. Sibiu1
Comuna Copșa Mică1
Comuna Valea Viilor, jud. Sibiu1
Sat Ighișul Nou, jud. Sibiu1
Sat Ernea, jud. Sibiu1
Târnăveni, jud. Mureș1
Total14 beneficiari

7-9 ani: 5 copii

Tipul de dizabilități: Autism infantil, Tulburare de limbaj expresiv, Retard mental sever, Retard psihic formă moderată, TSA, ADHD, Retard Sever.

Domiciliu:

Localitate și județNr. beneficiari
Mun. Mediaș, jud. Sibiu4
Sat Agârbiciu, Jud Sibiu1
Total5 beneficiari

10- 15 ani: 4 copii

Tipuri de dizabilități: T.S.A, Tetraplegie spastica, Retardare mentală severă cu elemente autiste, Picior strâmb equinovarus, Autism infantil, Retard mental sever cu tulburări de comportament, tulburare de somn, Retard psihic moderat cu elemente autiste, Retard sever în dezvoltarea limbajului expresiv pe fond de hipoacuzie medie, bilaterală, Retard mental ușor.

Domiciliu:

Localitate și județNr. Beneficiari
Mun. Mediaș, jud. Sibiu1
Sat Brateiu, (Com. Brateiu)1
Mun. Blaj, Jud. Alba1
Sat Șmig, jus. Sibiu1
Total4 beneficiari

Listă așteptare

Localitate/Mun./JudețNr. copii
Mun. Mediaș, jud. Sibiu1
Oraș Copșa Mică, Jud. Sibiu2
Sat. Agîrbiciu, Jud. Sibiu1
Comuna Dârlos, Jud. Sibiu1
Sat Hoghilag, Jud. Sibiu1
Sat Mosna, (Com. Moșna), Jud. Sibiu3
Sat. Brateiu, Jud. Sibiu1
Sat Șeica Mare, jud. Sibiu1
Comuna Târnava, jud. Sibiu1
Oraș Târnăveni, Jud. Mureș2
Total14
 • Procedura de admitere

Procedura de admitere a beneficiarilor în Asociația ”Sfântul Casian Mediaș”, Centru de zi pentru copii cu tulburari de spectru autist, conform Ordinului nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

ScopCunoașterea modului în care se face admiterea beneficiarilor în centrul de zi, Asociația ”Sfântul Casian Mediaș”
ProceduraCentrul de zi ”Sfântul Casian Mediaș”are rolul și responsabilitatea de a asigura desfășurarea acestei activități în conformitate cu prevederile legale. Personalul de specialitate/echipa multidisciplinara din cadrul Centrului de zi ”Sfântul Casian Mediaș” are obligația de a răspunde tuturor solicitărilor, cu respectarea următoarelor criterii: Copilul să aibă vârsta cuprinsă între 2-16 ani;Copilul să aibă un certificat medical care să ateste diagnostic de autism /o tulburare din spectrul autist/  Clienții se pot adresa: În mod direct;Prin referire din partea SEC (Serviciul de Evaluare Complexă) – în baza planului de servicii personalizatPrin referire din partea altor organizații/instituții relevante. În situatia solicitărilor directe sau din partea altor organizații/instituții relevente, asistentul social anunță SEC în vederea evaluării complexe a copilului și luării măsurii corespunzătoare, cu scopul prevenirii abandonului și instituționalizării copilului. Lista principalelor activități de care depinde activitatea procedurală: Completarea de către părinte/reprezentant legal a unui formular prin care solicită evaluare inițiala în cadrul Centrului de zi ”Sfântul Casian Mediaș”.Înregistrarea formularului de evaluare inițială a copiilor în cadrul listei de așteptare a Centrului de zi ”Sfântul Casian Mediaș”, de către asistentul social. Acesta va prelua și documentele necesare întocmirii dosarului de evaluare inițială a beneficiarului:Copie după documente de identitate ale parinților/reprezentanți legali;Copie după Certificatul de Căsătorie (dacă există) sau, după caz, sentința de divorț;Copie după Certificatul de Naștere al copilului;Copie după Certificatul medical care atestă diagnosticul copilului;Copie după Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap și Planul de Recuperare/Servicii (dacă există);Copie după Certificatul medical care atestă diagnosticul de autism al copilului (pentru centrul Sfântul Casian.Întocmirea anchetei sociale de către asistentul social sau de către autoritățiile publice.Întocmirea unui referat privind acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului    de zi ”Sfântul Casian Mediaș”, catre șeful centrului și înaintarea acestuia Președintelui Asociației.Emiterea unei decizii privind acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului ”Sfântul Casian Mediaș”, de catre Președintele Asociației ”Sfântul Casian Mediaș” (plus partenerii Asociației).Semnarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului de zi pentru Tulburari de spectru autism ”Sfântul Casian Mediaș”, (identificare și evaluare, consiliere psihologică, consiliere socială, costul serviciilor de evaluare inițială etc.) de către Președintele Asociației, coordonatirul  centrului de zi pentru copii cu tulbiurari din specreu autist (plus partenerii Asociației ”Sfântul Casian Mediaș”) și parinte/reprezentant legal.Stabilirea perioadei de evaluare, în funcție de numărul copiilor înscriși pe lista de așteptare, programul activităților de terapie și recuperare și gradul de ocupare al personalului de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru tulburari de spectru autism Asociația ”Sfântul Casian Mediaș”.Evaluarea este efectuată de echipa multidisciplinară: asistent social, psiholog, kinetoterapeut, psihopedagog, logoped.Copii pot beneficia de serviciile centrului prin referire din partea serviciilor publice de asistență socială de la nivel juețian și local, a organismelor private autorizate sau a altor organizații/instituții relevante. Referirea din partea serviciilor publice de asistenă socială de la nivelul unităților administrative teritoriale, denumite în continuare UAT, se realizează în baza planului de servicii întocnit de aceasta. În situația solicităriilor directe sau a referirilor din partea altor organizații sau instituții relevante, centrul solicită serviciului public de asistență socială efectuarea cel puțin a anchetei sociale la domiciliul copilului.Stabilirea programului/orarului evaluarii multidisciplinare de catre echipa multidisciplinară în colaborare cu părintele/reprezentantul legal al copilului.Întocmirea Raportului de evaluare inițială se face de catre asistentul social/responsabilul de caz, pornind de la cererea depusă de părinte și conține recomandări privind evaluarea inițială sau referire către alte servicii.Întocmirea fișei de evaluare este un proces care runeste toti membrii echipei multidisciplinare și descrie detaliat, pe arii de dezvoltare, achizițiile copilului la momentul evaluării, punctele forte și interesele.Realizarea PPI se face în echipă multidisciplinară de catre toți membrii implicați in procesul de evaluare, pe baza fișei de evaluae și cupinde obiective realiste, adaptate nivelului global și utile pentru dezvoltarea optimă a copilului, pornind de la punctele forte și interesele manifestate de copil în perioada evaluării.Întocmirea  raportului de evaluare detaliată se face de către asistentul social/responsabilul de caz, în urma discuției cu echipa multidisciplinară și cu familia.Prezentarea evaluării și a PPI se face în cadrul unei întâlniri a echipei multidisciplinare cu părinții/reprezentanții legali, care sunt informați cu privire la rezultatele evaluării, conținutul PPI și rolul care le revine în demersul terapeutic. Admitrea beneficiarilor se face în ordinea cronologică a depunerii formularelor de evaluare inițială, în urma consultării șefului de centru cu echipa multidisciplinară privind nevoile de recuperare ale copiilor (rezultate în urma evaluării inițale), în funcție de gradul de ocupare a locurilor în cadrul Centrului de zi pentru copii cu tulburari de spectru autism.
DiseminareProcedura se diseminează specialiștilor, copiilor, familiilor/reprezentanților legali, principalilor parteneri, comunității.
DocumenteFormular de solicitare a evaluării inițiale, referat, decizie, contract pentru acordarea de servicii, ancheta socială, fișa de evaluare inițială, raport de evaluare inițială, raport de evaluare detaliată, PPI, rapoarte de întrevedere, dosar social (dosar personal, dosar de servicii).
 • Resurse umane

Centrul funcționează cu următorul personal:

– 1 terapeuți angajați cu CM cu durată de 8 ore/zi de către DGASPC Sibiu în urma parteneriatului cu Consiliul Județean Sibiu stipulat în Contractul de asociere încheiat în luna octombrie a anului 2019 (1 psihopedagog)

– 1 terapeut angajat cu CM cu durată de 8 ore/zi de către DAS Mediaș în urma parteneriatului cu Primăria Mediaș stipulat în Contractul de asociere încheiat în luna octombrie a anului 2019 (1 kinetoterapeut)

– 1 terapeut angajat cu CM cu durată de 8 ore/zi de către Asociația Sfântul Casian ( psiholog) ( Asociația a primit un ajutor financiar pentru a plăti acest terapeut timp de 4 luni)

– 1 asistent social angajat cu CM cu durată de 8 ore/zi de către Asociația Sfântul Casian (Plătit din subvenția de la bugetul statului)

– 1 președinte angajat cu CM cu durată de 8 ore/zi de către Asociația Sfântul Casian

– 1 director economic angajat cu CM cu durată de 5 ore/lună de către Asociația Sfântul Casian

– 1 șef centru angajat cu CM cu durată de 4 ore/zi de către Asociația Sfântul Casian

– părinții beneficiariilor –toți voluntari- se ocupă de toate activitățile de întreținere a centrului

 1. Contribuția Consiliului Județean Sibiu

Consiliul Județean Sibiu sprijină Asociația Sfântul Casian prin:

 • Asigurarea spațiului necesar desfășurării activităților specifice, situat la etajul 1 al clădiri din Mediaș, str. 1 Decembrie 1918, nr. 23 A
 • Asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata utilităților
 • Asigurarea resurselor financiare pentru plata cheltuielilor de personal pentru 1 terapeut, (celălalt post fiind blocat din septembrie în urma demisiei logopedului) angajat de DGASPC Sibiu și detașat la punctul de lucru al Centrului

Toate obligațiile asumate prin parteneriat au fost îndeplinite. Un post de logoped este liber de 3 luni, deoarece angajata DGASPC și-a dat demisia la sfârșitul lui august. Începând cu luna septembrie a fost angajat un alt logoped  debutant, din resursele asociației. În luna decembrie DGASPC Sibiu a scos postul de logoped la concurs.

 1. Surse de finanțare

Sursele de finanțare ale asociației sunt:

-Buget județean – 2 posturi,

-Buget local –1 post

-fonduri proprii – sunt formate din: sponsorizări și donații (formulare 230, donarea a 20% din impozit pe profit al societățiilor, alte donații și sponsorizări de la cetățeni).

Părinții/reprezentanții legali ai beneficiarilor contribuie cu o sumă de 200 de lei/lună/ beneficiar, pentru consumabilele necesare funcționării centrului  începând cu luna septembrie 2022 (până în septembrie contribuția a fost de 100 de lei/lună). Asociația eliberează chitanță în fiecare lună pentru contribuția dată.

Bugetul total pe anul 2022:

Venituri totale din care:100%
1.Fonduri proprii total:Procentul  100% Suma   259.578,00  
1.Activități economiceProcentul   0 Suma   0
2. Donații, sponsorizăriProcentul   78,4% Suma   205.048,00
3. Contribuții beneficiariProcentul    8,5 %                                   Suma   22.140,00
2.Buget localProcentul…….% Suma    
3.Alte surse Subvenție pe legea 34Procentul   13,4% Suma 32.389,00  
 1. Demersurile realizate pe parcursul anului 2022 pentru autofinanțare, pentru realizarea de venituri proprii detaliate și indicarea cuantumului veniturilor realizate în acest sens;

Demersurile realizate pe parcursul anului 2022 pentru autofinanțare, au fost:

-strângere de formulare 230

-atragere de sponsorizări

-aplicare pentru subvenție pe legea 34 de la buget de stat aprobată în ianuarie

-diferite proiecte; Și eu vreau să mă joc ediția a II a– Maraton Sibiu – 9335 lei, din care s-a achiziționat echipamente pentru locul de joacă.), Maraton Autism Marea Neagră 24h -2000 lei, urne de donații în incinta magazinelor, licitație cu articole sportive care este în desfășurare.

Suma totală strânsă din toate acestea a fost de 259.578,00 lei.

 1. Încercarea de a căuta diverse surse de finanțare, de a depune diverse proiecte cu finanțare europeană și nu numai sau chiar depunerea unor astfel de proiecte. Menționarea demersurilor realizate în acest sens;

Amplasarea de cutii de donații în diferite magazine din județul Sibiu.

Diferite proiecte înaintate spre aprobare, la: Romgaz ( pentru schimbarea mobilierului- aprobat în septembrie 40.000 lei), la Kromberg & Schubert pentru schimbarea ușilor pe interior (aprobat în decembrie 2022 suma de 10.500 lei), la Transgaz pentru plata unui post de terapeut.

Înaintarea documentelor pentru subvenție  pe legea 34, pentru 21 de beneficiari, care s-a și aprobat, pentru anul 2023. Din această subvenție va fi achitat salariul asistentului social și salariul a  2  terapeuți care își desfășoară activitatea profesională timp de 8 ore/zi.

 1. Colaborarea cu alți parteneri

Asociația are contract de colaborare cu Fundația „Un copil o speranță „ (UCOS Sibiu), prin care ne ajută cu tot ce e legat de acte și ne oferă serviciul de evaluare al beneficiarilor, până la momentul în care vom avea echipa completă pentru ca evaluările/reevaluările beneficiarilor să poată fi întocmite de personalul propriu.

Președinte,

Barna Ioan Adrian

ro_RORomână